Coneixement


La voluntat dels barcelonins perquè aquest barri no perdi el lligam amb el passat i es projecti cap al futur és una constant al llarg de la història del Raval. Dipositari d'una bona part de la història de la ciutat, ha sabut mantenir les seves institucions culturals, fins i tot en les èpoques més fosques. I això fa que aquest barri tingui una personalitat diferent i que quan es passeja pels seus carrers es vagi descobrint tot un món més enllà dels tòpics i les imatges estereotipades. La diversitat no és un adjectiu aplicat per donar-hi color, al contrari, és l'ànima de la convivència d'unes institucions culturals i un barri popular. Descobrir que el Raval és també el barri del coneixement i la recerca és una bona manera de fer visible la diversitat. La Biblioteca de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans en són un símbol. L'IEC, creat el 1907, irradia la força d'un moment únic per a la societat catalana en què la voluntat de ser va anar lligada a una gran tasca cultural i científica. Més de cent anys després, la vitalitat d'aquesta institució és vigent i el converteix en un del nuclis vitals per a la cultura del país.

També hi trobem una institució tan emblemàtica com el Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona - CIDOB, actualment un dels think tank de reflexió més prestigiosos del país i un referent internacional. En l'àmbit científic també trobem l'Institut Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que fa investigació en humanitats i centres d'estudis relacionats amb la política i la governança, com elCentre d'Estudis i Recursos Culturals (DIBA - Pati Manning). Així com la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Amb la voluntat de potenciar aquesta faceta del barri del coneixement, s'hi han establert amb força dues universitats amb edificis nous: les facultats de Filosofia i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull - Blanquerna (amb la Biblioteca de Comunicació), que han portat l'ambient universitari als carrers. I en l'àmbit acadèmic i artístic, un referent és l'Escola Massana - Centre d'Art i Disseny.

El Raval també és referència en estudis sobre les dones, el feminisme i les polítiques d'igualtat. D'una banda, hi ha l'Institut Català de les Dones, amb una biblioteca especialitzada, una sala d'exposicions i una sala d'actes que generen múltiples activitats. De l'altra, dues fundacions relacionades amb la literatura i amb la recerca i la formació de la igualtat social: la Fundació Privada Mercè Rodoreda i la Fundació Maria Aurèlia Capmany.