Horts i convents al Raval

El terme Raval significa un espai extramurs, ja que era un barri situat fora de la ciutat. Abans del segle XV, aquest espai estava esquitxat de terres de cultiu i horts que proporcionaven aliments Barcelona. A més, el Raval estava creuat per antigues vies romanes que anaven des de la Gàl•lia fins a Tarraco i que es convertirien en carrers principals com el del Carme i l’Hospital. Durant el regnat de Pere III el Cerimoniós, segle XIV, es va construir el tercer cinturó de muralles que havia de protegir la zona de cultius i cases gremials del Raval. Els murs també van protegir la trentena de convents que es van anar construint entre el segle XI i el XVII. Aquest itinerari per la zona del Raval medieval i preindustrial mostra la importància d’un barri on es conreaven els aliments per la ciutat i per on entraven les mercaderies a Barcelona.